Máy Siêu Âm Điều Trị Enraf Sonopuls – 190

Liên hệ

Sonopuls 190 là thiết bị siêu âm Enraf ​​Nonius thu nhỏ có kích thước tương đương I Pad Mini.Sonopuls 190 Siêu âm Enraf ​​Nonius với đầu đa tần 1/3 Mhz 5 cm2.

  • Trọng lượng : 1152g